تخصیص دارایی، (به انگلیسی: Asset Allocation) فرآیندی که در آن پرتفویی از دارایی‌های مختلف مثل سبد سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد، تشکیل می‌شود. هدف تخصیص دارایی، کاهش ریسک بوسیله متنوع‌سازی پرتفوی می‌باشد. تخصیص ایده‌آل دارایی‌ها، بسته به قدرت ریسک پذیری سرمایه‌گذاران می‌باشد.