OTC :Over the Counter
بازار فرابورس یا او تی سی OTC  معامله گر محور Dealer based می باشد نه کارگزار محور.
بازار فرابورس هیچ مکان فیزیکی متمرکز و خاصی ندارد که داد و ستد کنندگان یا متخصصین همچون بورس های کلاسیک گرد هم آیند.
قوانین استاندارد اقلام مورد معامله در بازار فرابورس انعطاف پذیر می باشند. یعنی قوانین معمولا ناشی از توافق طرفین می باشد.
ساعات کار بازار فرابورس از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.
بورس رسمی  برای فعالان در این بازار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت ها و کاهش ریسک را به دنبال دارد در صورتی که در بازارهای فرابورسی با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می گردد، این شرایط به صورت کامل وجود ندارد.

Related entries