این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.