تملک مدیریت (به انگلیسی: Management Buyout) این وضعیت هنگامی روی می‌دهد، که مدیران فعلی یک شرکت، اکثریت و یا تمامی سهام آن شرکت را خریداری کنند.

به طور معمول، این اتفاق زمانی روی می‌دهد که شرکت یا یکی از واحدهای زیرپوشش آن، زیان‌ده و با خطر تعطیلی روبه‌رو باشد، یا مزایده‌ای برای تصاحب شرکت برپا شده باشد. در این وضعیت، مدیران ارشد شرکت با روی هم گذاشتن منابع مالی خود و استفاده از کمک موسسه‌های مالی، سهام مدیریتی شرکت را خریداری می‌کنند، به این امید که بتوانند به شکل مطلوبی آن را اداره نمایند. همچنین هنگامی که مالکان خارجی شرکت تصمیم به واگذاری سهام خود می‌گیرند، ممکن است مدیران غیرخارجی شرکت، سهام آنها را خریداری کنند.