این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

منظور از لفظ سبد کالا یا سبد بازار فهرست ثابتی از موارد است که مشخصاً به منظور ردگیری رشد تورم در یک اقتصاد یا بازار خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رایج ترین نوع سبد کالا سبد مصرف کننده است که به منظور تعریف شاخص قیمت مصرف کننده (سی پی آی) و ردگیری قیمت‌های کالاهای مصرفی به کار می‌رود. فهرست مورد استفاده برای چنین تحلیلی شماری از غذاها و کالاهایی خانوار که بیش از همه خریداری می‌شود را در بر می‌گیرد.