دستور خرید یا فروش که توسط معامله گران در سیستم معاملات ثبت می شود.