این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

درخواست خرید و یا فروش اوراق‌بهادار است که توسط “مشتری” به کارگزار ارائه می‌شود.