سهام عادی (به انگلیسی: Common stock) سندی است که نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار، مالک درصد معینی از یک شرکت است، و درصد معینی از سود شرکت، و مزایای دیگری که به سهامداران تعلق می‌گیرد را دریافت خواهد کرد.
دارندگان سهام عادی، مالکان اصلی شرکت بوده، و از حقوق و مزایای زیر برخوردارند:

حق دریافت سود سهام؛
حق رأی دادن در مجامع عمومی عادی، و مجمع فوق‌العاده؛
حق تقدم در خرید سهام جدید؛
حق باقی‌مانده دارایی پس از انحلال شرکت؛
حق اطلاع از فعالیت‌های شرکت؛

اکثر سهام شرکت‌ها به صورت سهام عادی است و به همین دلیل، معمولاً صاحبان این نوع سهام کنترل و مدیریت شرکت‌ها را در دست دارند.

Related entries