سود سرمایه‌ای، (به انگلیسی: Capital Gain) سودی است که در اثر فروش یک قلم دارایی مانند برگه سهام، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات، به قیمتی بالاتر از قیمت خرید به دست می‌آید. این سود می‌تواند بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد.

سود (حسابداری)، در اصطلاح حسابداری، برابر با تفاوت درآمد و هزینه است. سود در علم اقتصاد دارای معنای متفاوتی است. سود با درآمد رابطهٔ مستقیم و با زیان، رابطهٔ معکوس دارد.

سود (اقتصاد) مشابه سود حسابداری است ولی کوچکتر زیرا بازتاب دهندهٔ کل هزینه فرصت و هم تلویحی) یک ریسک برای سرمایه‌گذار است.سود نرمال به وضعیتی اشاره دارد که در آن سود اقتصادی صفر است.مفهومی مرتبط، گاهی در زمینه‌های مشخص معادل سود لحاظ می‌شود، رانت است.