این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

از آنجا که شرکت ها همه سود خود را که در پایان سال مالی بدست می آورند،بین سهامداران توزیع نمی کنند وبخشی از آن را برای اجرای برنامه های توسعه ای شرکت،نگه می دارند.میزان سودی که به ازای هر سهم،بین سهامداران توزیع می شود،سود تقسیمی هر سهم یا DPS گوییم.به عنوان مثال اگر شرکت به ازای هر سهم 300 تومان از 500 تومان سود ا توزیع کند بنابراین سود نقدی شرکت 300 تومان خواهد بود.

Related entries