صندوق قابل معامله در بورس ابزاری رایج در میان سرمایه گذاران نهادی به شمار می رود و به آن ها امکان می دهد معاملات بزرگ و سریعی را در بخش هایی گوناگون وتخصصی نظیر نفت،طلا،مدیریت پسماندها و تولید محصولات نیمه رسانا انجام دهند.این قبیل سرمایه گذاران همچنین از ETF ها برای پوشش ریسک معاملات سهام،اوراق قرضه،کالا و دیگر انواع اوراق بهادار استفاده می کنند.این صندوق ها مجموعه وسیع تری از شاخص ها را در اختیار سرمایه گذاران حقیقی قرار می دهند.

صندوق های قابل معامله در بورس ابزاری برای سرمایه گذاران به حساب می آید که در بر گیرنده سبدی از سهام به صورت زیرمجموعه ای از یک شاخص معین می باشد.این نوع از صندوق ها تنها از طریق کارگزاران به سرمایه گذاران حقیقی ارائه می گردد و همانند سهام عادی در بورس قابل معامله هستند.