این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.