بازار فرابورس بازاری خارج از بورس است که درآن سهام شرکت ها،کالاها وارزها مورد معامله قرار می گیرد، از مزایای فرابورس می توان به تامین مالی آسان و ارزان شرکت ها، نقل و انتقال آسان سهام، بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده اشاره کرد.همچنین بازار فرابورس هیچ مکان فیزیکی ندارد و قوانین و ساعات کار آن انعطاف پذیری بیشتری دارند.