این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

قراردادی است که در آن اتاق پایاپای به نمایندگی از طرف خریدار فلز عمل می كند و عرضه کننده فروشنده آن است.