این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

قراردادی است كه بهای فلز مورد معامله به صورت نقدی پرداخت می شود و تحویل به صورت فوری صورت میگیرد.