این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نرخ ثابتی است که توسط “مشتری” برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود.