منحنی فیلیپس (به انگلیسی: Philips Curve) در علم‌اقتصاد نشان‌دهندهٔ ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است[۱]. این منحنی بیان می‌کند که نرخ بالای اشتغال با نرخ بالای تورم رابطه ی معکوس دارد. به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش نرخ بیکاری می‌بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم.