این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نماد درواقع نام اختصاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد، حرف اول نماد، برگرفته از صنعتی است که شرکت در آن قرار دارد و بخش دوم نماد، در واقع خلاصه نام شرکت است،مثلا در گروه خودرویی ها،شرکت گروه بهمن که در صنعت خودرو سازی قرار دارد با نماد “خبهمن” خوانده می شود.حرف (خ) نشان از صنعت خودرویی است و بخش دوم اسم ثبت شده شرکت است.