منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می توان به “کارگزاران”، “کارگزاران/ معامله‌گران”، “بازارگردانان”، “مشاوران سرمایه‌گذاری”، “موسسات رتبه‌بندی”، “صندوق‌های سرمایه‌گذاری”، “شرکت‌های سرمایه‌گذاری”، “شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی”، “شرکت‌های تامین سرمایه” و “صندوق‌های بازنشستگی” اشاره کرد.