این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

میزان اوراق بهاداری که از واحد پایه معاملاتی متعارف کمتر است.