این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.

منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل:

۱- ذخایر ارزی ۲- استقراض دولت از بانک مرکزی ۳- سایر دارایی‌ها ۴-تسهیلات اعطایی به بانکهای تجاری مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی می‌باشد که شامل: ۱- نسبت ذخایر قانونی-(RR) ۲-ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی -(ٍER) ۳-نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم _(CU)