این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

گواهی‌نامه‌ای است که دارایی سهام و میزان سهام سپرده شده‌ي سهامدار را نشان می‌دهد.