یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به واسطه آن می توان از وجود یا نبود روند در بازار مطلع گشت. این اندیکاتور زمانی که با +DMI یا -DMI ترکیب گردد، می تواند سیگنال های خرید یا فروش صادر نماید.

با این وجود مهمترین هدف بکارگیری ADX این است که با کمک آن مشخص کنیم بازار در حالت روند قرار دارد یا سوینگ (بدون روند) ؟ اطلاع از این موقعیت کمک شایانی به تریدرها می نماید تا معاملات خود را  طراحی نمایند. در نمودار زیر این اندیکاتور را مشاهده می نمایید:

ADX(Average Directional Index, شاخص هدایتی میانگین

ADX(Average Directional Index, شاخص هدایتی میانگین

ADX قدرت روند را نمایش می دهد:

نخستین مطالب این است که بدانید جهت حرکت ADX به جهت حرکت قیمت بستگی ندارد. بلکه این اندیکاتور فقط قدرت روند را نمایش می دهد.

1- روند صعودی قدرتمند=افزایش ADX

2-روند نزولی قدرمند=افزایش ADX

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می نمایید، در زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد، ADX افزایش می یابد انما زمانی که بازار در وضعیت بدون روند قرار می گیرد، ADX کاهش می یابد.

تجزیه و تحلیل ADX

این اندیکاتور چند تراز دارد که حرکات قیمت با توجه به این ترازها دارای مفاهیم مختلفی می باشد:

  • زیر تراز 20: بازار بدون روند
  • تقاطع تراز 20 به سمت بالا: نشانه اینکه احتمالا روندی در حال ظهور است.
  • بین تراز 20 تا 40: اگر ADX در حد واسط تراز 20 تا 40 در حال افزایش باشد حاکی از تایید ظهور روند می باشد لذا در جهت روند می توانید خرید یا فروش انجام دهید. در چنین مواقعی از بکارگیری اوسیلاتورها خودداری کرده و به حای آنها از اندیکاتورهای تعقیب کننده روند مانند میانگین متحرک (MA) استفاده نمایید.
  • بالای تراز 40: روند بسیار قدرتمند افراطی
  • تقاطع تراز 50 به سمت بالا: روند قدرتمند افراطی
  • تقاطع تراز 70 به سمت بالا: روند قدرتمندی که در حالات نادری رخ می دهد.
ADX(Average Directional Index, شاخص هدایتی میانگین

ADX(Average Directional Index, شاخص هدایتی میانگین

ت