این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

معمولا برای معاملاتی است که در بازارهای عمده بورس مثل بازار بورس نیویورک و نزدک انجام میشود. ساعات معمول معامله از 9:30صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت نیویورک میباشد.

Related entries