معمولا برای معاملاتی است که در بازارهای عمده بورس مثل بازار بورس نیویورک و نزدک انجام میشود. ساعات معمول معامله از 9:30صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت نیویورک میباشد.

Related entries