این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

کارمزد قیمت و تفاوت قیمت ارزها ، همچنین به مفهوم هزینه ای که برای تبدیل اوراق بهادار به پول نقد یا تبدیل یک پول ضعیف به پولی قوی پرداخت میشود به کار میرود.