دستوری در متاتریدر و نرم افزارهای مشابه که میتوان در آن سیگنالهایی را تنظیم کرد، اعم از رسیدن به نرخی خاص، که برنامه در صورت رسیدن به خواسته مورد نظر، شما را خبر میکند.

Related entries