الف- اصطلاح بازار سهام که معمولا برای معاملات اوراق بهادار بکار میرود وبه این معناست که خریدار یا فروشنده فقط و فقط در صورتی معامله میکند که همه سهامهایش یکجا معامله شود. در غیر اینصورت اصلا حاضر به معامله نیست.

ب- دیستوری به کارگزار برای انجام معامله که یا کل مقدار دستور داده شده را طی یک معامله واحد بخرد یا بفروشد و اگر قادر به انجام این کار نیست اصلا معامله را انجام ندهد.