این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

در این نوع قرارداد اختیار معامله، صاحب قرارداد میتواند در طول دوره اعتبار قرارداد هروقت مایل است اقدام به خرید و فروش کالای پایه ی خود نماید.