وجود قیمتهای خرید و فروش در بازار فارکس بدون اینکه هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. خرید و فروش بدون نام به بازرگانان بسیار مشهور این اجازه را میدهد که معاملات خود را فارغ از کنجکاوی های  بازار و  بورس بازی انجام دهند.

Related entries