اندیکاتور آرون به معامله گران کمک می کند تا بدانند چه زمان بازار در روند صعودی ، نزولی وبا در چه زمانی بدون روند یا همان سوینگ می باشد. دانستن اینکه بازار در روند قرار دارد، بسیار مفید می باشد. در چنین مواقعی وجود سیگنال اندیکاتور در جهت روند اصلی بازار می تواند زمینه ساز معاملات سود ده باشد اما سیگنال خلاف جهت می تواند منجر به زیان معامله شما شود. در نمودار زیر دو ساختار مختلف از بازار را مشاهده می نماییم که چگونه شاخص آرون به آن ها واکنش نشان می دهد.

Aroon Indicator

Aroon Indicator

تفسیر نشانگر آرون

وقتی اندیکاتور پایین آرون در بالای خط 70 و اندیکاتور بالای آرون در زیر خط 30 قرار داشته باشد در اینصورت روند اصلی بازار نزولی است و بالعکس زمانی که اندیکاتور پایین آرون در زیر خط 30 و اندیکاتور بالای آرون در بالای خط 70 قرار داشته باشد در اینصورت روند اصلی بازار، صعودی است. در زمانی که اندیکاتور بالا و پایین آرون به سمت خط 50 حرکت می کنند دوره تثبیت بازار می باشد.

با انجام تنظیمات مختلف می توان این اندیکاتور را در بازه های زمانی مختلفی بکار گرفت. تنظیمات عمومی این اندیکاتور 25 دوره ای می باشد اما برای بازه های زمانی کوچکتر می توان از تنظیمات 10 استفاده کرد.