این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

در نقل قول “پاداش/تخفیف” وعده سلف بکار میرود. 2- حدودا 5- و 5+ یعنی نقطه بالا یا پایین قیمت نقد حال حاضر.