این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

معاوضه یک دارایی با دارایی دیگر بمنظور دست یافتن به سودی مطلوبتر و مطمئن تر. یک نمونه از آن تعویض یک دارایی با سود ثابت یا تضمین شده با دارایی دیگری است که دارای سود ثابت یا تضمین شده نیست ولی میزان سود بالاتر است.