این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

دارایی در تجارت یعنی کلیه سهام های مورد خرید و فروش ، پول نقد و کلیه اموال قابل دسترس یک فرد یا یک شرکت.