این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

معامله آپشمی که قیمت توافق شده آن به قیمت روز بازار نزدیک است یا کاملا با آن برابر است