این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن ( معامله ) ، به صورت شناور است

Margin

Related entries