این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

اندیکاتور مثل یک نوار در یک طرف نمودار قیمت حرکت می کند