این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

میزان بهره پایه ، نرخ پایه : نرخ بهره ای که بانک های انگلیس از مشتریان خود می گیرند