این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

پوینت پایه ، کوچکترین واحد تغییرات نرخ بهره . تفاوت بین قیمت نقد و قیمت آینده