این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

مجموعه ای از ارزها که معمولا برای اداره نرخ برابری یک ارز به کار می روند. بعضی مواقع به آن واحد محاسبه Unit of Account  هم می گویند