این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

اشاره به روند نزولی در نمودار های قیمت ارز، کالا و سهام دارد. 2- سرمایه گذاری که معتقد است قیمتها رو به نزول هستند.

Stock Market Bull vs. Bear

Related entries