از جمله الگوهای بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی موجب توقف روند و احتمالا آغاز ریزش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو 5 کندل می باشد که کندل اول صعودی بلند، سه کندل بعدی صعودی کوتاه و کندل آخری به صورت نزولی بلند تشکیل می گردد. در تصویر زیر این الگو را مشاهده می نمایید.

Breakaway Candlestick Pattern, Brearish, الگوی شمعی شکست یا فرار نزولی

Breakaway Candlestick Pattern, Brearish, الگوی شمعی شکست یا فرار نزولی

برای شناسایی چنین الگویی بایستی نمودار شما دارای چنین خصوصیاتی باشد:

1- بازار دارای روند صعودی باشد.

2- کندل اول، صعودی و بلند است.

3- کندل دوم، صعودی و کوچک است که با یک شکاف در بالای کندل اول باز می شود.

4- دو کندل بعدی نیز کوچک بوده و در قیمتی بالاتر بسته می شود.

5- کندل پنجم به صورت سیاه بلند تشکیل خواهد شد در حوالی شکاف (گپ) اولیه بسته می شود.

گپ نشان هنده حرکت صعودی است اما تشکیل چند کندل صعودی کوچک حاکی از قدرتمند نبودن روند صعودی می باشد. با تشکیل یک کندل سیاه و بلند، سناریو ضعیف بودن بازار قوت گرفته و به احتمال زیاد، بازار ریزش خواهد کرد هرچند این کندل هنوز نتوانسته شکاف اولی را پر نماید.

Breakaway Candlestick Pattern, Brearish, الگوی شمعی شکست یا فرار نزولی

Breakaway Candlestick Pattern, Brearish, الگوی شمعی شکست یا فرار نزولی

 

Related entries