کارگزار، واسطه بین مشتری ( معامله گر ) و بازار

Related entries