این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

بازار صعودی، دوره ای طولانی که طی آن قیمت ها به طور کلی بالا می روند