این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 engulfing patterns نمودارهای شمعی engulfing patterns نمودارهای شمعیengulfing patterns نمودارهای شمعی