• بایگانی ها

قانون بازدهی نزولی

قاون بازدهی نزولی بیان می دارد که با افزایش نهاده های تولید ( مثلا افزایش نیروی کار )  میزان تولید همچنان افزایش می یابد ولی روند افزایشی آن با آهنگ کمتری ( شیب آرامتر، مشتق کمتر )  صورت خواهد گرفت. زمانی که با افزایش تولید مواجه هستیم ولی آهنگ افزایش تولید، کاهش یافته است یا…ادامه مطلب

قانون تقاضا و عرضه

بازار رقابت کامل، بازاری است که در آن تعداد زیادی فروشنده، کالاهای مشابه را به تعداد زیادی خریدار عرضه می کنند. قیمت در بازار به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود. آلفرد مارشال، عرضه و تقاضا را به دو لبه قیچی تشبیه می کند که برای بریدن پارچه لازم است. او معتقد است که عرضه و تقاضا مانند دو تیغ قیچی، به یکدیگر کمک کرده، قیمت کالاها در بازار را تعیین می کنند. عرضه منعکس کنند شرایط کمیابی و تقاضا بیان کننده خواسته ها و نیاز افراد می باشند. اگر کالایی کمیاب باشد ولی کسی تمایلی برای خرید آن نداشته باشد، واضح است که آن کالا نمی تواند قیمتی داشته باشد.