خمس – عربی و به معنای یک پنجم – یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است که شیعیان بدان معتقدند و به منظور رفع مشکلات مالی امت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده‌است. تفاوت خمس و زکات میان خمس و زکات این تفاوت مهم وجود دارد که زکات جزء…ادامه مطلب