• بایگانی ها

Vestro Account

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 حساب وسترو :  حسابی که بانک یک کشور برای یک بانک خارجی باز می کند. وسترو واژه لاتین به معنای ” مال شما” است. از نظر بانک خارجی این حساب یک حساب نوسترو است. نوسترو…ادامه مطلب

VOL – Volatility

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 ناپایداری :  اندازه آماری  تغییر قیمت یک جفت ارز در یک محدوده زمانی مشخص؛ نوسان و جنبش قیمت یک محصول تجاری در بازه زمانی مشخص ؛ مقیاسی برای میزان نوسانی که پیش بینی می شود…ادامه مطلب