• بایگانی ها

Commercial Paper, اوراق بهادار تجاری

از ابزار های مالی با تاریخ سررسید بسیار کوتاه مدت که از 270 روز بیشتر نمیشود و معمولا بین دو تا سی روز است. این اوراق توسط موسسات مالی یا شرکت های بزرک انتشار می یابد و به فروش می رسد و ابزار خوبی برای تامین سرمایه است. تنها تضمین اوراق تجاری اعتبار صادر کننده آن است. موسسه صادر کننده به خریدار بهره نمی دهد ولی اوراق را با تخفیف می فروشد و در موعد سررسید قیمت اسمی را به او بر می گرداند و سود خریدار در حقیقت همین ما به التفاوت بین قیمت اسمی و قیمت فروخته شده است.

Credit Card, کارت اعتباری

خرجکرد قبل از پرداخت بوسیله کارت های مغناطیسی . کارتهایی که بانک ها ، موسسات وام و پس انداز ، فروشگاه ها و سایر موسسات تجاری منتشر می کنند تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. با استفاده از این کارت ها فرد می تواند بارها پول بگیرد یا بصورت اعتباری خرید کند یا خدمات مختلف استفاده کند.

Direct Quoatation

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 پیشنهاد قیمت برای واحدهای ثابت ارز در مقابل مقادیر متغیر پول داخلی

Dirty Float

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 سیستم تعیین نرخ ارز کنترل شده، شناور بودن یک ارز در زمانی که نرخ ها از طریق دخالت سازمان های مالی کنترل می شوند. نوعی نظام تعیین نرخ ارز که در آن نرخ ارز تثبیت…ادامه مطلب