• بایگانی ها

فرابورس

بازار فرابورس بازاری خارج از بورس است که درآن سهام شرکت ها،کالاها وارزها مورد معامله قرار می گیرد، از مزایای فرابورس می توان به تامین مالی آسان و ارزان شرکت ها، نقل و انتقال آسان سهام، بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده اشاره کرد.همچنین بازار فرابورس هیچ مکان فیزیکی ندارد و قوانین و ساعات کار آن انعطاف پذیری بیشتری دارند.

فروش

به عمل تبادل هر چیز ارزشمند مانند کالا، اوراق بهادار، وجه نقد، خدمات، یا اطلاعات بطور قطعی و دائمی و یا بطور موقت در ازای هر چیز ارزشمند دیگری مانند کالا، اوراق بهادار، وجه نقد، خدمات یا اطلاعات باز هم بطور قطعی و دائمی و یا بطور موقت فروش گفته می شود.

فهرست نرخ‌های بورس

سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شده اوراق بهادار و قیمت آنها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد.

فهرست نرخ‌های بورس

سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شده‌ي اوراق بهادار و قیمت آن‌ها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد.