• بایگانی ها

OTC (over- the- counter

بازاری که مرکزیت و مکان مشخصی ندارد؛ معاملات در بازارهای مالی از جهت محل انجام به دو دسته تقسیم میشوند: داخل بورس و خارخ از بورس . معالات خارج از بورس یا OTC به سبب کمتر بودن شرایط نظارتی دارای خصوصیات منعطف تر و ریسک بیشتر هستند، ضمن اینکه معاملات توسط طرفین درخارج از سالن تبادلات ارزی مثلا از طریق تلفن و یا شبکه الکترونیکی انجام میپذیرد. فارکس بازاری OTC است.

OX نرم افزار آکس

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 نرم افزاری برای تخمین رده ای خاص از مدل های سری زمانی همچون ARFIMA، FIGARCH و همچنین مدل های تغییر رِژیم مارکف است.